ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲေစလို


ငါးပါးသီလသည္ အလြန္အေရးၾကီး၏။ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းရုံၿဖင့္ ဒုစရိုက္(၁၀) ပါးကို ေရွာင္ၾကည္ၿပီး သုစရိုက္(၁၀)ပါးကို ၿဖည့္က်င့္
ရာေရာက္၏ ။ဒုစရိုက္ကိုက်ဳးလြန္တတ္ေသာအၾကမ္းစားကိေလသာမ်ား
ကိုလည္း ဖယ္ရွားခ်ိဳးနွိမ္ၿပီး ၿဖစ္သြားသည့္ အတြက္ စိတ္ကို ၿဖဴစင္
ေစရာလည္း ေရာက္၏ ။
ငါးပါးသီလ၏ ပထမ သိကၡာပုဒ္ သုံးခုၿဖင့္ ကာယဒုစရိုက္ ၃ ပါးကို ေရွာင္ၾကည္၏ ။ စတုတၳသိကၡာပုဒ္ၿဖင့္ မုသာဝါဒနွင့္တကြဝစီဒုစရိုက္၄ပါးစလုံးကိုေရွာင္ၾကည္ရ၏။သူတစ္ပါး၏အသက္ကိုမသတ္ဘူးဟုဆုံးၿဖတ္ထား
သူသည္ သတ္ရန္ၾကံစည္ၿခင္းကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေတာ့မည္
မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗ်ာပါဒကို ေရွာင္ရွားၿပီးသား ၿဖစ္သြား၏.
ထို႔အၿပင္ သူ႔ဥစၥာကိုမတရားေသာနည္းမ်ားၿဖင ့္မရယူပါဘူးဟုဆုံးၿဖတ္ထားသူသည္ခိုးဝွက္တိုက္ခိုက္ယူရန္
ကိုိုလည္း ၾကံစည္ေတာ့မည္
မဟုတ္ေခ်။ သို႔အတြက္ အဘိဇၨ်ာကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ၿဖစ္ေတာ့၏ ။
တစ္ဖန္ငါးပါးသီလကိုရိုေသေလးၿမတ္စြာေစာင့္ထိန္းသူသည္ကံကံ၏အက်ိဳးကိုယုံၾကည္၍ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖစ္
္သည္။ သို႔အတြက္
ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးရွိသည္ကို မယုံၾကည္ေသာ မိစာၦဒိဠိကိုလည္း ေရွာင္ၾကည္ရာ ေရာက္၏ ။
ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၿခင္းသည္ ဘုရားရွင္အဆူဆူတို႕၏ အဆုံးအမနွင့္ အညီေနထိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒုစရိုက္ (၁၀)ပါးကို ေရွာင္ၾကည္နိုင္လ်ွင္ ကုသိုလ္ရ၍ ၊ ကုသိုလ္ကံမ်ားမွ တဆင့္ ေကာငး္က်ိဳးခ်မ္းသာ မ်ားစြာကိုလညး္ ရရွိမည္ၿဖစ္သည္။
ငါးပါးသီလမလုံၿခဳံလ်ွင္ ဒုစရိုက္ကို က်ဳးလြန္ရာ ေရာက္သၿဖင့္ အကုသိုလ္ကံမ်ားၿဖစ္ပြားကာ အပါယ္သို႔ က်ေရာက္သြားလိမ့္မည္။
အပါယ္က်သြားေသာသူသည္ လူ႔ဘဝသို႔ ၿပန္လည္ရရွိရန္မွာ အလြန္အလြန္ခဲယဥ္းပါသည္။ ၿဗဟၼ ာၿပည္မွ အပ္တစ္စင္းကို ပစ္ခ်ရာတြင္လူ႔ၿပည္မွာ ေထာင္ထားသည့္ အပ္တစ္စင္းကို အပ္သြားခ်င္းထိတိုက္္ရန္မွာ လြယ္ကူေခ်ေသး၏။ လူ႔ဘဝၿပန္လည္ရရွိရန္မွာ ထို႔ထက္ ခဲယဥ္ေသးသည္။ ထို႔အၿပင္ သီလေစာင့္ထိန္း
သူသည္ သူ႕အသက္ကို သတ္ဖို႔အခြင့္ၾကဳံလွ်င္ မသတ္ဘဲ ေရွာင္ၾကည္လိုက္သည့္ အတြက္ သူ႔အသက္

ကို ေပးလွဴရာေရာက္၏။သူ႕ဥစၥာကိုခိုးယူဖို႔ၾကံဳေသာအခါ၌လည္းမခိုးမယူသည့္အတြက္သူနွစ္သက္ၿမတ္နိုးေသာ သူ႔ဥစၥာကို ေပးလွဴရာေရာက္၏ ။ သူတစ္ပါး၏ သား၊ မယားကို လြန္က်ဳးဖို႔ အခြင့္ၾကဳံလာသည့္အခါ၌လည္း မလြန္က်ဳးဘဲေရွာင္ၾကည္သၿဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို စိတ္ပူပင္ ေသာကကင္းေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရာ ေရာက္သည္။ သူတစ္ပါးတို႔အား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ မမွန္
မကန္ေသာစကား ၊ ကုန္ေခ်ာသည့္စကား၊ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကား၊ အက်ိဳးမရွိေသာစကား မ်ားကို မေၿပာမဆိုသည့္အတြက္လည္း လူ လူ ခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ယုံမွားသံသယ ကင္းရွင္းၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆက္္ဆံနိုင္ေစသည္။ လူအေပါင္းတို႔က သစၥာေၿမေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနၾကလ်ွင္ ရာသီဥတုမွန္ကန္၍ အသီးအႏွံမ်ား ေပါမ်ားကာ အဆီအနွစ္ ၾသဇာတို႔နွင့္ ၿပည့္စုံၾကမည္။ ထို႔အၿပင္ ေသရည္အရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔ကို ေသာက္စားသုံးေဆာင္ၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကသည့္အတြက္ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွား ၿပဳမူဆက္ဆံၿခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိဘဲအနာေရာဂါ ကင္းရွင္းၾကလိမ့္မည္။

အပရိမာနာနံ သတၱာနံ အဘယံေဒတိ
အေဝရံေဒတိ အဗ်ာပဇၨံေဒတိ ။
" ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္းသည္ အတိုင္းမသိ အေရအတြက္ ရွိေသာ သတၱဝါတို႔အား ေဘးမရွိၿခင္းကို ေပးလွုဴရာေရာက္၏ ။
ရန္မရွိၿခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရာေရာက္၏ ။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွု မရွိေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရာ ေရာက္၏ ။"
ထို႔ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလကို "မဟာဒါန" ဟုေခၚသည္။
ဤသို႔ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိၿပီး ၊ မေစာင့္ထိန္းလွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးယုတ္သည့္အတြက္ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲၿမံစြာ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ "နိစၥသီလ" ဟုေခၚသည္ ။ အေလးဂရုၿပဳအပ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ၿဖစ္၍ "ဂရုဓမၼသီလ" ဟုေခၚ၏ ။
အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ အသက္တမွ် ခ်စ္ၿမတ္နိုးၾကေသာ သီလၿဖစ္၍ "အရိယာကႏၱာ သီလ" ဟုလည္းေခၚဆို၏ ။ ငါးပါးသီလမလုံၿခဳံလွ်င္ ပုဆိုးကြ်တ္သြားသည္နွင့္တူသၿဖင့္ ရွက္စရာ ေကာင္းသည္။ ငါးပါးသီလကို အေလးမမူဘဲ လုံးဝမေစာင့္ထိန္းလ်ွင္လုံးဝ အဝတ္မရွိၾကေသာ တိရိစ ၦာန္ မ်ားႏွင့္ တူသြားေပလိမ့္မည္။
"ၿမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အေၿခခံအက်ဆုံး က်င့္စဥ္ၿဖစ္တဲ့ ငါးပါးသီလကို ဒါယကာ ဒါယကာမ တို႔ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ မေဟာၾကားဘဲ အထက္အထက္ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားမယ္ဆုိရင္ ပုဆိုးမရွိ တဲ့ အမ်ိဳးသားကို တိုက္ပုံအကၤ ီ်ဝတ္ေပးၿပီး ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းေပးရာ ေရာက္တယ္ ၊ ထဘီမရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို မ်က္နွာအလွခ်ယ္သၿပီး ပန္းပန္ေပးရာ ေရာက္တယ္ " ဟု အမိန့္ရွိေတာ္မူတယ္ ။
သို႔ၿဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိမိတို႔ အားလုံးတို႔သည္ အလွပဆုံး အဆင္တန္ဆာၿဖစ္သည့္ ငါးပါးသီလကို နွစ္သက္ၿမတ္နိုးစြာ ထာဝစဥ္ ဝတ္ဆင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴရန္...

သီလ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


သီလေစာင့္ထိန္းၿခင္း၏ အကိ်ဳးေက်းဇဴးတို႔သည္ အလြန္မ်ားၿပားလွေပ၏ ။

၁။ "အနႏၵာ.....အၿပစ္ကင္း၍ ေကာင္းၿမတ္ေသာ သီလအက်င့္တို႔သည္ စိတ္နွလုံ းသာယာခ်မ္းေၿမ့ၿခင္း အကိ်ဳး၊ စိတ္နွလုံးခ်မ္းသာ ေအးၿမၿခင္း အာနိသင္ရွိကုန္၏။ " ဟု အရွင္အာနႏၵအား ၿမတ္စြာဘုရား မိန္းၾကားေတာ္မူ၏ ။

၂။ " အို- သူၾကြယ္တို႔ - ဤေလာက၌ သီလနွင့္ ၿပည့္စုံေသာသူ၏ အက်ိဳးတို႔သည္ ဤ ၅-ပါးတို႔တည္း" ဟူ၍ ေအာက္ပါ အက်ိဳး ၅-ပါးကို ၿမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။
(၁) သီလနွင့္ ၿပည့္စုံသူသည္ မေမ့မေလ်ာ့သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၾကီးစြာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုရ၏။
(၂) သီလနွင့္ ၿပည့္စုံသူ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ထက္ဝန္းက်င္သို႔ ၿပန္႔နွံ႔၏။
(၃) သီလနွင့္ ၿပည့္စုံသူသည္ မင္းပရိသတ္သို႔ၿဖစ္ေစ ၊ သူၾကြယ္ပုရိသတ္သို႔ ၿဖစ္ေစ၊ ရဟန္းပရိသတ္တို႔ ၿဖစ္ေစ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေ၇ာက္လွ်င္ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲရင့္ရင့္ က်က္သေရရွိသည့္ ရွြင္လန္းေသာ မ်က္နွာၿဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရ၏ ။
(၄) သီလနွင့္ ၿပည့္စုံသူသည္ မိမိၿပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမွု ကုသိုလ္ တို႔ကို ထင္ၿမင္၍ မေတြမေဝ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေသရ၏ ။
(၅) သီလနွင့္ၿပည့္စုံသူသည္ ခႏၶာပ်က္ေၾကြ၍ ေသလြန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းမွုၿပဳသူတို႕ လားေရာက္၇ာၿဖစ္ေသာ နတ္ၿပည္ေလာကသို႔
ဧကန္မုခ် ေရာက္ရ၏ ။


သီလအကိ်ဳးၿပ ကဗ်ာ
သီလေခၚဆို ကိုယ္က်င့္ေကာင္းမွ ေတာင္းတိုင္း တ, တိုင္း ရနိုင္တယ္
ပေဒသာပင္ အိမ္မွာေပါက္သလို ေကာက္ယူသုံးလုိ႔ မကုန္နိုင္တယ္ ၊
ဥစၥာစုပုံ ကုန္မယြင္း ဂုဏ္သတငး္လည္း သင္းပ်ံမယ္၊
ေရာက္ေလရာရာ ပြဲလယ္တင့္လုိ႔ ရဲံရင့္ရြွႈင္ပ် ခင္ၾကမယ္ ၊
ေသရေသာ္လည္း သတိေကာင္းလုိ႔ ဂတိေၿပာင္းေတာ့ နတ္ၿပည္ဝယ္ ၊
သီလေကာင္းက်ိဳး ခ်က္ခ်င္းတိုး အားကိုးေလာက္ေပတယ္ ၊ အဲဒါေၾကာင့္
ကိုယ္က်င့္သီလ ဒီဘဝ တည္ၾက ၿမဲၾကမယ္ ။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴရန္...

အလွဆုံး အဆင္တန္ဆာ


သီလ လုံၿခဳံသူသည္ စိတ္ထားၿဖဳဴစင္ၿမင့္ၿမတ္သည့္အတြက္ သူ၏ အသားေ၇သည္ စိုေၿပဝင္းဝါ၍ မ်က္နွာသည္ တက္ေနဝန္းပမာ
က်က္သေရရွိလွ၏။ သီလမရွိသူသည္ မည္မွ်လွပေအာင္ ဆင္ၿမန္းထားသည္ၿဖစ္ေစ ၊ စိတ္ထားပုတ္လွ်င္ မ်က္နွာလည္ း ပုတ္သိုးသိုးၿဖစ္ေနမည္ၿဖစ္၍ လွပတင့္တယ္မည္ မဟုတ္ေခ် ။ သီလမရွိသူက ေရေမြးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးၿပဳ၍ ကိုယ္ကိုဆြတ္ၿဖန္းထားလ်ွင္လည္းေခြ်းထြက္လာသည့္အခါ နံေစာ္ေသာအနံ့ကို ဖုံးကြယ္ထားနုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ နတ္မ်ားသည္ သီလ မလုံသူတို႔၏ ကိုယ္ရနံ႔ကို ယူဇနာတစ္ရာ၊ မိုင္(၈၀၀) ခန္႔ အကြာအေဝးမွပင္လွ်င္ နံေစာ္ၾကသည္ဟု ဆို၏။ သီလလုံၿခဳံသူ၏ ကိုယ္ရနံကား နတ္တို႔ ခ်စ္ခင္ နွစ္သက္ၾက၏။
သို႕အတြက္ သီလသည္ ပိ်ဳပ်ိဳအုိအို အရြယ္မေရြး ၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြွး ဆင္ၿမန္းနိုင္ေသာ အလွဆုံး အဆင္တန္ဆာၿဖစ္၏။ေလာေအာက္ေလညာ ထက္ဝန္းက်င္ ပ်ံနွံ၍ နတ္ၿပည္အထိ သင္းပ်ံၾကိဳင္လိုွင္ေသာ အေမွြးနံ႔သာ လည္း ၿဖစ္၏။သီလသည္ အုိမင္းသည္တိုင္ေအာင္ စိတ္ခ်မ္းသာ ေအးၿမေစၿပီး က်က္သေရ အရွိဆုုံး အဆင္တန္ဆာၿဖစ္ေပသတည္း။

ပန္းရနံ႔သည္ ေလာညာသို႔ မသြား၊ စႏၵကူးအနံ႔ ၊ ေတာင္စလပ္ပန္းအနံ႔ ၊ စပယ္ၾကက္ရုံးပန္းအနံ႔တို႔သည္လည္း ေလညာသို႔မသြား၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အနံ႔သည္သာ ေလာညာသို႔ သြား၏ ။ သူေတာ္ေကာင္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ အ၇ပ္္မ်က္နွာ ာအားလုံးသို႔ ပ်ံနွံလွိုင္ၾကဴ၏ ။


စႏၵာကူးအနံ႔သည္လည္ေကာင္း၊ေတာင္ဇလပ္ပန္းအနံ႔သည္လည္ေကာင္း၊ၿမတ္ေလးပန္းအနံ႔သည္လည္ေကာင္းရွိ၏။ ထုိပန္းရနံ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးထက္ သီလ အနံ႔သည္သာ အတုမရွိၿမတ္၏ ။
ေတာင္ဇလပ္ စႏၵကူးပန္းတို႔၏ အနံ႔သည္ မေၿပာပေလာက္ေခ်၊ အနည္းငယ္မွ်သာၿဖစ္၏။ သီလရွိေသာ သူတို႔၏ သီလအနံ႔သည္ ကားထူးကဲလြန္ၿမတ္သည္ ၿဖစ္၍ နတ္ၿပည္သို႔တိုင္ေအာင္ ၾကိဳင္လွုိင္၏။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴရန္...

အေမွာင္သြား အလင္းသြား


ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိးကုိ လုိက္နာက်င့္သူနိဳင္ဖုိ ့ေဖၚျပလုိပါသည္။ မိမိတုိ ့ေနထုိင္သည့္ေလာကတြင္ရွိသည့္ ဤေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိးတြင္မိမိ ဘယ္သုိ ့ေသာပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးစားတြင္ပါသည္ကုိ မိမိကုိယ္မိမိ ဆုံးျဖတ္ပါ။ ထုိေလးမ်ဳိးကား ..


(၁)အေမွာင္မွ အေမွာင္သြားမည့္သူ၊
(၂)အေမွာင္မွ အလင္းသြားမည့္သူ၊
(၃)အလင္းမွ အေမွာင္သြားမည့္သူ၊
(၄)အလင္းမွ အလင္းသြားမည့္သူ၊

(၁) အေမွာင္မွ အေမွာင္သြားမည့္သူဟူသည္...

ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့သူသည္ အစားအေသာက္အတြက္ခက္ခက္ခဲခဲရွာေဖြ၍ ဆင္းရဲေအာက္က်ေသာအမ်ဳိး၌ျဖစ္ရ၏၊ ရုပ္အဆင္း လည္းဆုိး၀ါး၏၊ က်န္းမာေရးလည္းမေကာင္းလွ၊ ဤသုိ ့ျဖစ္သူကုိ ေမွာင္ေနသူဟုေခၚသည္။ ထုိသူသည္ ကုိယ္ႏွဳတ္စိတ္ျဖင္ မေကာင္းမႈကုိျပဳ၏။ ကံႏွင့္ကံအက်ဳိးကုိမယုံ၊ အေတာင္းအရမ္းလာသူမ်ားကုိ မေပးသည့္အျပင္ ဆဲလုိက္ေသး၏။ ေပးေနသည္ကုိ ေတြ ့လွ်င္ တားျမစ္၏။ ဤသူသည္ေသလွ်င္ အပါယ္ေလးပါးသုိ ့သြားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမွာင္ေနေသာယခုဘ၀မွ ေမွာင္ေသာ ေနာက္ဘ၀သုိ ့သြားရမည့္ အေမွာင္မွ အေမွာင္သြာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရေလသည္။

(၂) အေမွာင္မွ အလင္းသြားမည့္သူဟူသည္....

ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့သူသည္ အစားအေသာက္အတြက္ခက္ခက္ခဲခဲရွာေဖြ၍ ဆင္းရဲေအာက္က်ေသာအမ်ဳိး၌ျဖစ္ရ၏၊ ရုပ္အဆင္း လည္းဆုိး၀ါး၏၊ က်န္းမာေရးလည္းမေကာင္းလွ၊ ဤသုိ ့ျဖစ္သူကုိ ေမွာင္ေနသူဟုေခၚသည္။ ထုိသုိ ့ေမွာင္ေနေသာ္လည္း ကံႏွင့္ကံ၏ အက်ဳိးကုိယုံၾကည္၏။ ႏွေျမာ၀န္တုိျခင္းမရွိ။ ဒုစရုိက္မ်ာကုိေရွာင္ရွား၍ သုစရိုက္မ်ားကုိျပဳက်င့္၏။ ရဟန္းသံဃာမ်ား ကုိလည္းရုိေသဆည္းကပ္၏။ ေတာင္းရမ္းလာသူတုိ ့အား ကုိယ္တုိင္လည္းေပး၏ သူတပါးေပးေနသည္ကုိလည္း ၀မ္းေျမာက္၏။ ဤသူသည္ေသေသာအခါ ေကာင္းေသာဘ၀သုိ ့ေရာက္ရမသည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမွာင္မွ အလင္းသြားမည့္သူျဖစ္သည္။


(၃) အလင္းမွ အေမွာင္သြားမည့္သူဟူသည္.....

အခ်ဳိ ့သူသည္ ဥစၥာစည္းစိမ္ဂုဏ္သိရ္ ျပည့္ၿဖိဳးေသာ အထက္တန္း၌ ျဖစ္ရ၏။ ရုပ္အဆင္းလည္းလွ၏။ က်န္းမာျခင္းလည္း ေကာင္း၏။ ဤသုိ ့ျပည့္စုံေနသူကုိ အလင္းေနသူဟုဆုိရ၏။ ထုိသူသည္ မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ ့ကုိျပဳ၏။ ကံႏွင့္ကံ၏အက်ိဳးကုိ မယုံၾကည္။ အေတာင္းရမ္းလာသူတုိ ့အား မေပးသည့္အျပင္ဆဲေရး၏။ သူတပါးေပးေနသည္ကုိလည္းတားျမစ္၏။ ဤသူသည္ ေသလွ်င္အပါယ္ေလးပါးသုိ ့သြားမည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလင္းမွ အေမွာင္သုိ ့သြားမည့္သူျဖစ္ရေလသည္။

(၄) အလင္းမွအလင္းသြားမည့္သူဟူသည္....

အခ်ဳိ ့သူသည္ ဥစၥာစည္းစိမ္ဂုဏ္သိရ္ ျပည့္ၿဖိဳးေသာ အထက္တန္း၌ ျဖစ္ရ၏။ ရုပ္အဆင္းလည္းလွ၏။ က်န္းမာျခင္းလည္း ေကာင္း၏။ ဤသုိ ့ျပည့္စုံေနသူကုိ အလင္းေနသူဟုဆုိရ၏။ ကံႏွင့္ကံ၏ အက်ဳိးကုိယုံၾကည္၏။ ႏွေျမာ၀န္တုိျခင္းမရွိ။ ဒုစရုိက္မ်ာကုိေရွာင္ရွား၍ သုစရိုက္မ်ားကုိျပဳက်င့္၏။ ရဟန္းသံဃာမ်ား ကုိလည္းရုိေသဆည္းကပ္၏။ ေတာင္းရမ္းလာသူတုိ ့အား ကုိယ္တုိင္လည္းေပး၏ သူတပါးေပးေနသည္ကုိလည္း ၀မ္းေျမာက္၏။ ဤသူသည္ေသေသာအခါ ေကာင္းေသာဘ၀သုိ ့ ့ေရာက္ရမသည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလင္းမွအလင္းသုိ ့သြားမည့္သူျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴရန္...

ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႕ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၁။ ဘဝခ်မ္းသာေရးမွာ စိတ္သာပဓာန၊ စိတ္ေကာင္းေနရင္ ခ်မ္းသာမယ္ ၊ စိတ္ဆိုးေနရင္ ဆင္းရဲမယ္ ။

၂။ စစ္ပြဲတစ္ရာ ေအာင္နိုင္တာထက္ မိမိရဲ႕ စိတ္ကုိ ေအာင္နိုင္တာက ပိုၿပီး ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္တယ္။
၃။ စိတ္ကို ေအာင္နိုင္တယ္ဆိုတာ စိတ္ကို ဆိုးညစ္ယုတ္ည့ံေအာင္ ၿခယ္လွယ္ေနၾကတဲ့ ေမာဟ၊ ေလာဘ၊
ေဒါသ စတဲ့ ကိေလသာမ်ားကို ပယ္သတ္နိုင္ၿခင္း ၿဖစ္တယ္။
၄။ ကိေလသာေတြဟာ စိတ္ကို ပူေလာင္ပင္ပန္းဆင္းရဲေစၾကတဲ့ အတြက္ ကိေလသာေတြ ယွဥ္တဲ့ အကု
သိုလ္စိတ္ၿဖစ္ရင္ ဆင္းရဲမယ္။ ကုသိုလ္စိတ္ၿဖစ္ရင္ ေကာင္းၿမတ္တင့္တယ္တဲ့ ေစသတိတ္ေတြ ယွဥ္ၾက
တဲ့ အတြက္ ခ်မ္းသာမယ္။
၅။ "ေယာနိေသာမနသိကာရ" ဆိုတဲ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ နွလုံးသြင္းမွုရွိရင္ ကုသိုလ္စိတ္ေတြၿဖစ္
မယ္။ မရွိရင္ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ၿဖစ္မယ္။
၆။ အာဂမသုတ- အဓိဂမသုတဆိုတဲ့ ပရိယတ္-ပ႗ိပတ္ အသိပညာေတြဦးစီးမွ ေယာနိေသာမနသိကာရ
ၿဖစ္ေအာင္ နွလုံးသြင္းနိုင္ၿပီး တကယ္ခ်မ္းသာတဲ့ ဘဝကို ထူေထာင္နိုင္လိမ့္မယ္။
၇။ ကာမဂုဏ္ဆုိတာ အာရုံငါးပါးပါပဲ။ အာရုံနဲ့ ဒြါရ(မ်က္စိ၊ နား၊ နွာ၊ လ်ွာ၊ ကိုယ္) တို႔ ဆုံေတြ႔တဲ့ အခါ
" ေသာမနႆသဟဂုတ္ ေလာဘမူစိတ္" ၿဖစ္လို႔ နွစ္သက္ၿခင္း၊ ခ်မ္းသာၿခင္း(ပီတိ-ေသာမနႆ)တို႔ ၿဖစ္
ေပၚလာတယ္။ ဒီနွစ္သက္ၿခင္း၊ခ်မ္းသာၿခင္းတို႔ဟာ ကာမဂုဏ္ရဲ႕ သာယာဖြယ္ ၿဖစ္တယ္။
၈။ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာဟာ အပူေလာင္ဆုံးမီးမ်ားၿဖစ္ၾကတဲ့ တဏွာရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စသည္တို႔ ယွဥ္စပ္
ေနၾကတဲ့ အတြက္ ခ်မ္းသာအစစ္မဟုတ္ဘူး။ မိုးေမွ်ာ္ငရုတ္သီးစားရသလို၊ အနုူမီးကင္သလို ပူပူေလာင္
ေလာင္ခ်မ္းသာမွ်သာၿဖစ္တယ္။
၉။ အာရုံငါးပါးဆိုတာ ရုပ္တရားေတြပဲ။ သက္မဲ့ ရုပ္ဝတၳဳအားလုံးနဲ႔ သက္ရွိသတၱဝါအားလုံးဟာ မၿမဲတဲ့အနိစၥ
တရား၊ ဆင္းရဲတဲ့ ဒုကၡတရား ၊ အစိုးမရ အနွစ္မပါတဲ့ အနတၱတရား၊မတင့္တယ္တဲ့ အသုဘတရားေတြ
သာၿဖစ္ၾကတယ္။ ေမာဟက ဒီ အမွန္သေဘာေတြကို ဖုံးကြယ္ထားၿပီး ေၿပာင္းၿပန္အမွားသေဘာတု႔ိကို
သိၿမင္ေစတဲ့ အတြက္ တဏွာေလာဘက ကာမဂုဏ္အာရုံေတြကို တပ္မက္တြယ္တာၿခင္း ၿဖစ္တယ္။
၁၀။ ကာမတရားတို႔ဟာ (၁) အမဲရိုး၊ (၂)အသားတစ္၊(၃)ၿမက္မီးရွဴးတိုင္၊(၄)မီးက်ီးခဲတြင္း၊(၅)အိပ္မက္၊
(၆)အငွားပစၥည္း၊(၇)အသီးၿပည့္တဲ့အပင္ အသီးသီးနဲ႔ ပမာတူၾကတယ္။ အနွစ္သာရ ကင္းၿပီး ဆင္းရဲပင္
ပန္းၿခင္းကိုသာ ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္။


၁၁။ ကာမဂုဏ္အာရုံတုိ႔မွာ လိုခ်င္တက္မက္မွုမၿဖစ္ေအာင္ ဆုံးမၿခင္း၊ လိုခ်င္တက္မက္မွုကို ပယ္ဖ်က္ၿခင္း
ဟာ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ထြက္ေၿမာက္ရာ ၿဖစ္တယ္။ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ထြက္ေၿမာက္နုိင္မွာသာလ်ွင္ ဘဝခ်မ္း
သာေစကို ရနိုင္မယ္။
၁၂။ ရုပ္နိုင္တို႔ရဲ႕ အစုအေဝးမ်ားၿဖစ္ၾကတဲ့ သက္ရိွ၊ သက္မဲ့ အရာအားလုံးဟာ ဆင္းရဲၿခင္းအမွန္တရား-ဒုကၡ
သစၥာၿဖစ္တယ္။ ဆင္းရဲၿခင္းကို ၿဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္း အမွန္တရား-သမုဒယသစၥာက တဏွာ
ေလာဘၿဖစ္တယ္။
၁၃။ တဏွာေလာဘနဲ႔တကြ ကိေလသာတရားအားလုံးဟာ ဆင္းရဲပင္ပန္းၿခင္းကို ၿဖစ္ေပၚေစၾကတဲ့အတြက္
ဒီကိေလသာတရားတို႔ကို ပယ္သတ္ေရးသည္သာ ဘဝခ်မ္းသာေရး အစစ္အမွန္ၿဖစ္ေပတယ္။ ကာမ
ဂုဏ္ခ်မ္းသာခံစားၿခင္းဟာ ကိေလသာ ပြားစည္းေရးၿဖစ္လို႔ ဘဝဆင္းရဲေရး လမ္းစဥ္္ၿဖစ္တယ္။
၁၄။ ဘဝခ်မ္းသာေရး အစစ္အမွန္ကိုလိုခ်င္ရင္ သူေတာ္ေကာင္းကိုဆည္းကပ္၊သူေတာ္ေကာင္းတရားကို
နားၾကားေလ့လာ၊ နိဗၺာန္နဲ႔ ဆီေလ်ွာ္တဲ့ တရားအက်င့္ကို က်င့္သုံးရမယ္။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘဝနာတို႔ကို
အဆင့္ဆင့္တိုးၿမင့္ၿပီး က်င့္သုံးရမယ္။
၁၅။ သမထ-ဝိပႆနာဘဝနာ ရွုပြားလို႔ ရုပ္တရား နာမ္တရားအေၾကာင္းတရား၊အက်ိဳးတရားတို႔ရဲ႕ အနိစၥ၊
ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ အသုဘသေဘာမွန္တို႔ကို ထင္ထင္ရွားရွားထိုးထြင္းသိၿမင္လာတဲ့အခါ ေမာဟမ်က္နွာဖုံး
ကြာက်ၿပီး သစၥာေလးပါး ေပၚလြင္ထင္ရွားလာလို႔ အၿမင့္ၿမတ္ဆုံးဘဝခ်မ္းသာၿဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မ်က္ေမွာက္ၿပဳရပါေတာ့တယ္။
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ရဲ႕ ဘဝခ်မ္းသာေရး စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ၿပထားပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴရန္...

အဆိုးဆုံးအေၿခအေနကို လက္ခံပါ


သင္ ဘယ္ေၿခအေနမွာ ဆိုက္ေရာက္ေနသလဲ။ ေနာက္ထပ္ ပိုဆိုးစရာ ရွိေသးလား ။ အဆိုးဆုံးအေၿခ အေနကို စဥ္းစားၿပီး ဒါထက္ ငါပိုမဆိုးနို္င္ေတာ့ဘူး လုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ပါ။ ၿပီးရင္ အဲဒီအဆိုးဆုံးအေၿခအေနက နာလန္ထူနို္င္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ စဥ္းစားပါ။ လက္ေတြ႔ လုပ္နိုင္တဲ့ နည္းတစ္ခုကို စ လုပ္ပါ။

အေမရိကန္စိတ္ပညာ ပါေမာကၡ "ဝီလ်ံဂ်ိမ္းစ္" က ၿဖစ္သမွ်ကို လက္ခံပါ ၊ ဒါမွ ေလာကမွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲ
ဒုကၡအေပါင္းကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းနိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ မိတ္ဆိုခဲ့တယ္။
တရုတ္စာေရးဆရာ "လင္ယူတန္" ကလညး္ ဒီလိုမွတ္သားစရာ ၾသဝါဒကို ေပးခဲ့တယ္။
" စိတ္ခ်မ္းသာမွုအစစ္ဟာ အဆိုးဆုံးအၿဖစ္ကို လက္ခံရာမွ ထြက္ေပၚလာတယ္ ၊စိတ္ပညာအရ ထုိသို႔အဆိုး
ဆုံးအေၿခအေနကို လက္ခံၿခင္းဟာ စိတ္ဓါတ္အင္အားကို ဖြင့္ထုတ္ေပးၿခင္း ၿဖစ္တယ္" ။
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုက "ဟင္နီ"ဆိုသူဟာ ဝမ္းတြင္းသက္တန့္ေရာဂါ ၿဖစ္ခဲ့တယ္။ သူကို ကုသၾကတဲ့
ဆရာဝန္မ်ားက လက္ေလ်ာ႔ၿပီး သူ႕အား ေသတမ္းစာေရးေတာ့လို႔ အၾကံေပးတယ္။
သူကလည္း ေသတမ္းစာေရးတယ္။ ေခါင္းဝယ္တယ္။ ၿပီးေတာ့" ငါေသရမွာထက္ ပိုဆုိးတာဘာမွ မရွိဘူး။
ေသခ်ိန္တန္ရင္ေသမွာပဲ၊ ေသတာကို ေတြးေနရင္ က်န္ေနတဲ့ ငါအသက္ဟာ ထမင္းလုံးတေစၦေၿခာင္တဲ့ေန႔
ရက္ေတြၿဖစ္ေနလိမ့္မယ္ ၊အဲဒီေတာ့ ေသတာကို ေမ့ထားၿပီး ငါကမာၻတစ္ပတ္ ပတ္မယ္ " အဲဒီလို ဆင္ၿခင္ၿပီး
သူခရီးထြက္တယ္ ။ တစ္နိုင္ငံၿပီး တစ္နုိင္ငံ လည္ပတ္ၿပီး လူမ်ိဳးအသီးသီးရဲ႔ ဓေလ့ထုံးစံ ၊အနုပညာ၊ယဥ္ေက်း
မွု၊အေဆာင္အအုံ စတာေတြကို ေလ့လာတယ္။ ဒီေလ့လာမွဳေတြမွာ သူစိတ္ဝင္စားေနလို႔ ေသရမွာကို သူလုုံး
လုံးေမ့ေနတယ္ ။ သူအိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ့ ေခါင္းကို ၿပန္ေရာင္းလိုက္ရတယ္။
တစ္ခါက "အက္ဒီရက္ကင္ဘက္ကာ" ဟာ သေဘၤာပ်က္လို႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲမွာ ၁၂ ရက္ၾကာေအာင္ ရာဘာေဖာင္တစ္ခုနဲ့ ေမ်ာေနခဲ့တယ္ ။သူကိုဆယ္ၾကတဲ့လူေတြကသူဘာသင္ခန္းစာရခဲ့သလဲလို႔ေမးေတာ့....
"ေရေသာက္ခ်င္ရင္ ဝဝေသာက္နိုင္ၿပီး စားခ်င္ရင္ ဝဝစားနိုင္တဲ့ ဘဝကို ၿပန္ရေနေတာ့မွ ေလာကမွာ က်ြန္ုပ္
ဘာမွပူပင္စရာ မရွိေတာ့ဘူး" လို႔ ၿပန္ေၿဖတယ္ ။
"ဟာရိဳအဲေတာ့ " အမည္ရွိတဲ့ အေမရိကန္တစ္ဦးက ကုန္စုံဆိုင္တစ္ခုဖြင့္တယ္ ၊ အဆင္မေၿပေတာ့ အရင္း
အနီးပါၿပဳတ္သြားတယ္ ။ ဘဏ္မွာ ေငြေခ်းဖို႔အတြက္ စိတ္ေလးေၿခေလးနဲ႔ ေခါင္းငိုုက္စိုက္ခ်ၿပီး သူလမ္း
ေလွ်ာက္ေနတယ္ ။ထိုအခိုက္ ေၿခနွစ္ဖက္လုံး ၿပတ္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္က စကိတ္ဘီးတပ္ထားတဲ့ တြန္း
လွည္းကေလးကို စီးၿပီး သူ႔အနီးကို ေရာက္လာကာ နုတ္ဆက္လိုက္တယ္......
"it is a fine day " .
"အင္မတန္ သာယာတဲ ့ေန႔ပဲေနာ္ "
ဟာရိုအဲေတာ့ ဖ်က္ခနဲ သတိရသြားတယ္။ "ေၿခၿပတ္ေနတဲ့ လူကေတာင္မွ ဘဝကို ၿပဳံးၿပဳံးရွြင္ရွြင္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ဝံ့
ရင္ ေၿခလက္ အဂၤ ါ စုံေနတဲ့ ငါက ဘာေၾကာင့္ ၿပဳံးၿပဳံးရွြင္ရြင္ ရင္္မဆိုင္နို္င္ရမွာလဲ "
ဒီလို သူ႕အမွားကို ၿမင္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း စိတ္ပ်က္တာ ၊ စိတ္အားငယ္တာေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီး စိတ္
အားတက္လာတယ္ ။ ဘဏ္မွာ ေခ်းယူဖို႔ ရည္၇ြယ္ထားတဲ့ ေငြထက္ ၂ ဆတိုးၿပီး ေခ်းယူတယ္။ သူလုပ္ငန္း
က အမွားေတြကို ၿပဳၿပင္ၿပီး တဖန္ထပ္လုပ္တယ္။ ေအာင္ၿမင္သြားပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ဘယ္သူပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္
အလုပ္တစ္ခုကို အဆက္မၿပတ္ အမွားေတြကိုဆင္စဥ္ၿပီးေတာ့ အဆက္မၿပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက ေအာင္ၿမင္ေသာသူ မုခ်ဧကန္ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိဖို႔သာ အဓိကပါ ။ နာမည္ေက်ာ္ ပညာရွင္
အမ်ားစုမွာလည္း ထုိအခက္အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီးမွ ေအာင္ၿမင္လာၾကၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္။
အေကာင္းဘက္ကိုၾကည့္ပါ ...

ေရွြဒဂၤ ါး တစ္ၿပားမွာ ေခါင္းပုံက တစ္ဖက္၊ ပန္းပုံကတစ္ဖက္ ရွိေနတတ္သလိုပါပဲ အေရးကိစၥတိုင္းမွာလည္း အေကာငး္နဲ ့အဆိုး ဒြန္တြဲေနတတ္ပါတယ္ ။
အခ်ိဳ႕လူေတြက အေကာင္းဘက္ခ်ည္း ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ ဒီလို လူမ်ိဳးကို အေကာင္းၿမင္သူ(optimist)လို႔ ေခၚၿပီး "အေကာင္းၿမင္ဝါဒ" ကို (optimism) လို႔ေခၚတယ္။
အခ်ိဳ႔လူေတြက အဆိုးဘက္ကိုခ်ည္း ၾကည့္တတ္တယ္ ။ ဒီလို လူမ်ိဳးကိ ု အဆိုးၿမင္သူ(pessimist) လို႔ေခၚ
ၿပီး "အဆိုးၿမင္ဝါဒ" ကို (pessimism) လုိ႔ေခၚတယ္။
အဆိုးၿမင္သူုထက္ အေကာင္းၿမင္သူက လတ္တေလာမွာ ပိုစိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ အဆိုးၿမင္သူက သူတစ္ပါးကို
စိတ္ဆင္းရဲေစၿပီး အေကာငး္ၿမင္သူက သူတစ္ပါးကို စိတ္ခ်မ္းသာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဘက္ကို ၿမင္ေအာင္ၾကည့္ပါလို႔ အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္တို႔က အၾကံၿပဳၾကတယ္။
"အေမရိကန္ေလတပ္မွဴး " တစ္ဦးဟာ လက္ထပ္ၿပီးခါစ မွာ နယူးမက္ဆီကို သဲကႏၱာ ေလတပ္စခန္းမွာ တာဝန္က်လို႔ ဇနီးေခ်ာေခ်ာ တယ္လ္မာသြမ္မဆင္
ကို ပါေခၚသြားတယ္ ။ သဲကႏၱာရက ေန့ဘက္မွာ ၁၂၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုုက္ အထိ္ ပူၿပင္းလို႔ ငရဲၿပည္တမ်ွ ထင္မွတ္ရတယ္။
လင္ၿဖစ္သူ ေလတပ္မွဴးက စခန္းမွာ အလုပ္နဲ့ လက္ မၿပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြင္ေနရလို႔ ေန႔အခ်ိန္ဟာကုန္မွန္း
မသိ ကုန္လြန္သြားပါတယ္။ ဇနီးေခ်ာက ရြက္ဖ်င္တဲ့မွာ တစ္ေနကုန္ၿပင္းၿပတဲ ့ အပူဒဏ္ကို လူးလိမ့္ၿပီးခံေနရ
ရွာတယ္ ။ သူမအဖို့ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲက်ေနသလို တစ္ေန့တာဟာ အလြန္ကုန္နိုင္ခဲ့လွေပတယ္ ။
အလုပ္ရွိတဲ့ သူနဲ႔ မရွိတဲ့သူ တို႔ဟာ ဒီလိုပဲ ကြာၿခားတတ္ပါတယ္ ။ "တူနွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ေနရ ေနရ ၊ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမွုသာ အဓိက " လို႔ ခ်စ္သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ တကယ္ဆင္းရဲနဲ႔ ၾကဳံၾကိဳက္လာတဲ့ အခါ ပ်က္ၿပယ္သြားတတ္ပါတယ္။
တယ္လ္မာသြမ္မဆင္ဟာ ရက္သတၱနွစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာရင္ပဲ ခ်စ္သူရင္ခြင္မွ ဖယ္ခြါၿပီး မိဘရဲ႕ အရိပ္
အာဝါသ ေအာက္သို႔ ေၿပးဝင္ခိုနားခ်င္လာေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖခင္ဆီသို႔ စာတစ္ေဆာင္ ေရးၿပီး စစ္ကူ
ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ မိဘထံ ၿပန္လာခ်င္တဲ ့အေၾကာင္းေပါ့။ ဖခင္က ေရွ႕ ၿမင္ ေနာက္ၿမင္ တတ္သူတစ္ဦး
ၿဖစ္လို႔ သမီးဆီကို နာမည္ေက်ာ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္က စာႏွစ္ေၾကာင္းကို ၿပန္ေရးေပးလိုက္တယ္ ။
အဲဒီကမၻာေက်ာ္ စာနွစ္ေၾကာင္းက .....
လူနွစ္ေယာက္ဟာ ေထာင္သံတိုင္း မ်ားကို ၿဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အၿပင္သို႔ လွမ္းၾကည့္ၾကတယ္။
တစ္ေယက္က ရွြံဗြက္ေတြကိုၿမင္ၿပီး အၿခားတစ္ေယာက္က ၾကယ္မ်ားကို ၿမင္တယ္။ ရွြံဗြက္ ၿမင္တဲ့သူကအဆိုး
ၿမင္တတ္သူ ၿဖစ္ၿပီး ၾကယ္ၿမင္တဲ့ ေထာင္သားက အေကာငး္ၿမင္တတ္သူ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဖခင္က ဒီစာနွစ္ေၾကာင္းကို ညြန္ၿပလိုက္တာနဲ႔ သမီးလိမၼာက နားလည္သေဘာေပါက္သြားတယ္ ။ သဲကႏၱာရမွာ စိတ္ၾကည္နူးစရာ ရွဳကြက္ေတြ ဘာမ်ားရွိသလဲလို႔ သူမဆန္းစစ္ၾကည့္တယ္ ။ ဒီသဲကႏၱာရမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံလူေတြဟာ အိုးလုပ္ၾကတယ္၊ ရက္ကန္းရက္ၾကတယ္၊ ခရုခြံမ်ားနဲ့လည္း လည္ဆြဲတန္ဆာလွလွေလးေတြ ကို ၿပဳၿပင္ၾကတယ္။
လူဟာလူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေန၇မွ ေပ်ာ္ပိုက္ေလ့ရွိတယ္မဟုတ္လား ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံလူေတြထံ တယ္လ္မာ
သြားေရာက္ၿပီး အသိဖြဲ႔တယ္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက လာအသိဖြဲ႔တယ္ဆိုေတာ့ ေဒသခံလူေတြက ဝမ္းေၿမာက္ဝမ္းသာ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ လက္ကမ္းၾကိဳဆိုၾကတာေပါ့။ တယ္လ္မာ ကို သူတို႔လုပ္တဲ့ အိုးေတြ ၊ အထည္ေတြ ခရုလည္ဆြဲေတြကို ေပးၾကတယ္။

ဒီခင္မင္ ေဖာ္ေရြမွုက တယ္လ္မာရဲ႔ နွလုံးသားကို ပီတိလြွမ္းသားေစတယ္ ။ သူတို႔နဲ႕ ရင္းရင္းနွီးနွိီး ဆက္ဆံၿပီး
သူတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို တယ္လ္မာက ေလ့လာတယ္။ လက္နဲ ့လုပ္ မၿပတ္မလပ္ဆက္စပ္သြားေတာ့ တယ္လ္မာပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖို႔ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး ။ ၿပီးေတာ့ သဲကႏၱာရက ေနဝင္ဆည္းဆာဟာ သိပ္လွတာကိုး ။
ဒီအလွဆည္းဆာမွာ ခ်စ္သူနွစ္ဦးတို႔ ေရွြလည္တြဲၾကရတာ သက္ဆုံးတိုင္ေအာင္ ဘယ္ေမ့နိုင္ပါေတာ့မလဲ။
Every cloud has a sliver lining.
တိမ္ေတာင္ တိမ္လိပ္တိုင္းမွာ ေငြနားပတ္ရွိပါတယ္ ။
လူတိုင္း ေနရာတိုင္းမွာလည္း ေကာင္းကြက္ေတြ ရွိပါတယ္ ။ ဒီေကာင္းကြက္ေတြကို ၿမင္ေအာင္ ရွုၾကည့္ၿပီး
သာယာခ်မ္းေၿမ့တဲ့ ဘဝကို ထူေထာင္နိုင္ၾကပါေစ။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴရန္...