ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲေစလို


ငါးပါးသီလသည္ အလြန္အေရးၾကီး၏။ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းရုံၿဖင့္ ဒုစရိုက္(၁၀) ပါးကို ေရွာင္ၾကည္ၿပီး သုစရိုက္(၁၀)ပါးကို ၿဖည့္က်င့္
ရာေရာက္၏ ။ဒုစရိုက္ကိုက်ဳးလြန္တတ္ေသာအၾကမ္းစားကိေလသာမ်ား
ကိုလည္း ဖယ္ရွားခ်ိဳးနွိမ္ၿပီး ၿဖစ္သြားသည့္ အတြက္ စိတ္ကို ၿဖဴစင္
ေစရာလည္း ေရာက္၏ ။
ငါးပါးသီလ၏ ပထမ သိကၡာပုဒ္ သုံးခုၿဖင့္ ကာယဒုစရိုက္ ၃ ပါးကို ေရွာင္ၾကည္၏ ။ စတုတၳသိကၡာပုဒ္ၿဖင့္ မုသာဝါဒနွင့္တကြဝစီဒုစရိုက္၄ပါးစလုံးကိုေရွာင္ၾကည္ရ၏။သူတစ္ပါး၏အသက္ကိုမသတ္ဘူးဟုဆုံးၿဖတ္ထား
သူသည္ သတ္ရန္ၾကံစည္ၿခင္းကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေတာ့မည္
မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗ်ာပါဒကို ေရွာင္ရွားၿပီးသား ၿဖစ္သြား၏.
ထို႔အၿပင္ သူ႔ဥစၥာကိုမတရားေသာနည္းမ်ားၿဖင ့္မရယူပါဘူးဟုဆုံးၿဖတ္ထားသူသည္ခိုးဝွက္တိုက္ခိုက္ယူရန္
ကိုိုလည္း ၾကံစည္ေတာ့မည္
မဟုတ္ေခ်။ သို႔အတြက္ အဘိဇၨ်ာကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ၿဖစ္ေတာ့၏ ။
တစ္ဖန္ငါးပါးသီလကိုရိုေသေလးၿမတ္စြာေစာင့္ထိန္းသူသည္ကံကံ၏အက်ိဳးကိုယုံၾကည္၍ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖစ္
္သည္။ သို႔အတြက္
ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးရွိသည္ကို မယုံၾကည္ေသာ မိစာၦဒိဠိကိုလည္း ေရွာင္ၾကည္ရာ ေရာက္၏ ။
ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၿခင္းသည္ ဘုရားရွင္အဆူဆူတို႕၏ အဆုံးအမနွင့္ အညီေနထိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒုစရိုက္ (၁၀)ပါးကို ေရွာင္ၾကည္နိုင္လ်ွင္ ကုသိုလ္ရ၍ ၊ ကုသိုလ္ကံမ်ားမွ တဆင့္ ေကာငး္က်ိဳးခ်မ္းသာ မ်ားစြာကိုလညး္ ရရွိမည္ၿဖစ္သည္။
ငါးပါးသီလမလုံၿခဳံလ်ွင္ ဒုစရိုက္ကို က်ဳးလြန္ရာ ေရာက္သၿဖင့္ အကုသိုလ္ကံမ်ားၿဖစ္ပြားကာ အပါယ္သို႔ က်ေရာက္သြားလိမ့္မည္။
အပါယ္က်သြားေသာသူသည္ လူ႔ဘဝသို႔ ၿပန္လည္ရရွိရန္မွာ အလြန္အလြန္ခဲယဥ္းပါသည္။ ၿဗဟၼ ာၿပည္မွ အပ္တစ္စင္းကို ပစ္ခ်ရာတြင္လူ႔ၿပည္မွာ ေထာင္ထားသည့္ အပ္တစ္စင္းကို အပ္သြားခ်င္းထိတိုက္္ရန္မွာ လြယ္ကူေခ်ေသး၏။ လူ႔ဘဝၿပန္လည္ရရွိရန္မွာ ထို႔ထက္ ခဲယဥ္ေသးသည္။ ထို႔အၿပင္ သီလေစာင့္ထိန္း
သူသည္ သူ႕အသက္ကို သတ္ဖို႔အခြင့္ၾကဳံလွ်င္ မသတ္ဘဲ ေရွာင္ၾကည္လိုက္သည့္ အတြက္ သူ႔အသက္

ကို ေပးလွဴရာေရာက္၏။သူ႕ဥစၥာကိုခိုးယူဖို႔ၾကံဳေသာအခါ၌လည္းမခိုးမယူသည့္အတြက္သူနွစ္သက္ၿမတ္နိုးေသာ သူ႔ဥစၥာကို ေပးလွဴရာေရာက္၏ ။ သူတစ္ပါး၏ သား၊ မယားကို လြန္က်ဳးဖို႔ အခြင့္ၾကဳံလာသည့္အခါ၌လည္း မလြန္က်ဳးဘဲေရွာင္ၾကည္သၿဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို စိတ္ပူပင္ ေသာကကင္းေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရာ ေရာက္သည္။ သူတစ္ပါးတို႔အား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ မမွန္
မကန္ေသာစကား ၊ ကုန္ေခ်ာသည့္စကား၊ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကား၊ အက်ိဳးမရွိေသာစကား မ်ားကို မေၿပာမဆိုသည့္အတြက္လည္း လူ လူ ခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ယုံမွားသံသယ ကင္းရွင္းၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆက္္ဆံနိုင္ေစသည္။ လူအေပါင္းတို႔က သစၥာေၿမေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနၾကလ်ွင္ ရာသီဥတုမွန္ကန္၍ အသီးအႏွံမ်ား ေပါမ်ားကာ အဆီအနွစ္ ၾသဇာတို႔နွင့္ ၿပည့္စုံၾကမည္။ ထို႔အၿပင္ ေသရည္အရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔ကို ေသာက္စားသုံးေဆာင္ၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကသည့္အတြက္ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွား ၿပဳမူဆက္ဆံၿခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိဘဲအနာေရာဂါ ကင္းရွင္းၾကလိမ့္မည္။

အပရိမာနာနံ သတၱာနံ အဘယံေဒတိ
အေဝရံေဒတိ အဗ်ာပဇၨံေဒတိ ။
" ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္းသည္ အတိုင္းမသိ အေရအတြက္ ရွိေသာ သတၱဝါတို႔အား ေဘးမရွိၿခင္းကို ေပးလွုဴရာေရာက္၏ ။
ရန္မရွိၿခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရာေရာက္၏ ။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွု မရွိေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရာ ေရာက္၏ ။"
ထို႔ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလကို "မဟာဒါန" ဟုေခၚသည္။
ဤသို႔ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိၿပီး ၊ မေစာင့္ထိန္းလွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးယုတ္သည့္အတြက္ ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲၿမံစြာ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ "နိစၥသီလ" ဟုေခၚသည္ ။ အေလးဂရုၿပဳအပ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ၿဖစ္၍ "ဂရုဓမၼသီလ" ဟုေခၚ၏ ။
အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ အသက္တမွ် ခ်စ္ၿမတ္နိုးၾကေသာ သီလၿဖစ္၍ "အရိယာကႏၱာ သီလ" ဟုလည္းေခၚဆို၏ ။ ငါးပါးသီလမလုံၿခဳံလွ်င္ ပုဆိုးကြ်တ္သြားသည္နွင့္တူသၿဖင့္ ရွက္စရာ ေကာင္းသည္။ ငါးပါးသီလကို အေလးမမူဘဲ လုံးဝမေစာင့္ထိန္းလ်ွင္လုံးဝ အဝတ္မရွိၾကေသာ တိရိစ ၦာန္ မ်ားႏွင့္ တူသြားေပလိမ့္မည္။
"ၿမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အေၿခခံအက်ဆုံး က်င့္စဥ္ၿဖစ္တဲ့ ငါးပါးသီလကို ဒါယကာ ဒါယကာမ တို႔ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ မေဟာၾကားဘဲ အထက္အထက္ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားမယ္ဆုိရင္ ပုဆိုးမရွိ တဲ့ အမ်ိဳးသားကို တိုက္ပုံအကၤ ီ်ဝတ္ေပးၿပီး ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းေပးရာ ေရာက္တယ္ ၊ ထဘီမရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို မ်က္နွာအလွခ်ယ္သၿပီး ပန္းပန္ေပးရာ ေရာက္တယ္ " ဟု အမိန့္ရွိေတာ္မူတယ္ ။
သို႔ၿဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိမိတို႔ အားလုံးတို႔သည္ အလွပဆုံး အဆင္တန္ဆာၿဖစ္သည့္ ငါးပါးသီလကို နွစ္သက္ၿမတ္နိုးစြာ ထာဝစဥ္ ဝတ္ဆင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment